Wsztstko co musicie wiedziec o sytuacji na Bialorusi

Fajny Film widzialem...

DRODZY RODACY W KRAJU I NA EMIGRACJI !

 
Od pewnego czasu jesteśmy świadkami nadzwyczajnej aktywności i zainteresowania polskich władz i mediów wyborami prezydenckimi na Białorusi.
Od dnia wczorajszego, kiedy przy bardzo wysokiej frekwencji ( ponad 84 % uprawnionych ) odbyły się wspomniane wybory i zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem (ponad 80% oddanych głosów) dotychczasowego prezydenta, Aleksandra Łukaszenki, jesteśmy świadkami już nie tylko nadzwyczajnego zainteresowania, ale wprost bezprzykładnych manipulacji medialnych i wprost kłamst, wszystkich mediów publicznych w Polsce, dotyczących i samych wyborów, i wydarzeń na Białorusi, głównie w Mińsku, po zamknięciu lokali wyborczych. Wówczas miały miejsce próby wywołania, głównie przez grupy młodzieży, chaosu społecznego i politycznego o nieobliczalnych i nieprzewidywalnych skutkach. Co gorsza, – w dniu dzisiejszym, do grona „recenzentów i arbitrów” wyborów na Białorusi i ich wyników oraz późniejszych wydarzeń – włączyli się przedstawiciele najwyższych władz państwa polskiego: prezydent, premier i minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypomnijmy jedynie, że Republika Białoruś, to średniej wielkości kraj europejski, którego ludność liczniejsza jest niż takich krajów jak np. Austria, Szwajcaria, Dania, Finlandia, czy Irlandia. Białoruś, to od niemal 29 lat kraj niepodległy i suwerenny, należący do ONZ od momentu powstania tej organizacji; kraj, którego ludność,jako jedna z najbardziej tragicznie, doświadczona została skutkami pierwszej, ale szczególnie drugiej wojny światowej.

Białoruś, to kraj stanowiący bramę do Eurazji, ale zarazem bufor Rosji, a tym samym kraj będący bardzo istotnym elementem równowagi politycznej i bezpieczeństwa w Europie. Przez niektórych nieodpowiedzialnych graczy geopolitycznych Białoruś może być postrzegana jako konieczny łup dla dalszych planów ekspannsji wobec Europy Środkowo-Wschodniej, a dalej Rosji. Dla polityków odpowiedzialnych i nauczonych historycznymi doświadczeniami – Białoruś, pewna swej niezawiłości i gwarancji dla trwałości jej bytu państwowego zgodnego z własnymi ramami ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego, stanowi niezbędny czynnik stabilizacji w Europie, a w swych konsekwencjach także w Eurazji.

Dlatego wszelkie działania zmierzające do wywołania chaosu i podważenia suwerennych zasad państwowości białoruskiej należy uznać za awanturnictwo polityczne i groźbę dla pokojowego ładu nie tylko regionalnego, ale i w szerszym wymiarze geopolitycznym.

Chaos i konflikt na terenie Białorusi będzie oznaczać wciągniecie Polski i Polaków w geopolityczną grę o trudnych do oszacowania skutkach, i na pewno angażującą Polskę materialnie i ludzko – konflikt, który przyniesie straty i ofiary, a poza tym ostatecznie zniszczy autorytet Polski na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Polsce niepotrzebny jest ten konflikt, gdyż jeśli tylko odrzucimy zgubną ideę „euroatlantyckiej demokracji” realizowanej drogą wzbudzania konfliktów, a następnie ich „gaszenia” drogą interwencji militarnej, to możemy w pokojowej koegzystencji z Białorusią stać się inicjatorem Środkowo-Europejskiej Strefy Zdemilitaryzowanej, po wycofaniu się USA z Europy i po włączeniu do tej strefy oprócz Polski i Białorusi także Rosji ( okręg kaliningradzki), Niemiec, Austrii, europejskich krajów dawnego Układu Warszawskiego, a być może także krajów skandynawskich.
Polki i Polacy, nie pozwólmy na nieodpowiedzialne awanturnictwo polityczne obecnych władz w Polsce!
W 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej nie pozwólmy, aby kolejny raz kosztem Polaków i innych narodów środkowo-europejskich, światowi intryganci i ludobójcy rozpętali konflikt wojenny i nienawiść !

 DO PANA ANDRZEJA DUDY, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

 Żadamy powstrzymania się przez Pana od ingerencji w wewnętrzną politykę suwerennego kraju sąsiedzkiego, Republiki Białoruś, którego naród w wyborach wybrał własnego prezydenta wolą olbrzymiej większości wyborców. Pana wspólne oświadczenie z prezydentem Litwy z dnia 9 sierpnia 2020 r. uznajemy za sprzeczne z Pana obowiązkami konstytucyjnymi oraz naruszające normy prawa międzynarodowego.

Jak może Pan, w obecności prezydenta kraju, w którym nie przestrzegane są prawa mniejszośći polskiej, zwracać się do prezydenta suwerennego państwa, z apelem o „…respektowanie podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela, w tym praw mniejszości narodowych i wolnego słowa” ?!

Jak może pan „pouczać” i prosić prezydenta Białorusi o „pełne uznanie i przestrzeganie podstawowych standardów demokratycznych…” i „oferować” gotowość do „ wspierania Białorusi na drodze do pogłębiania relacji ze zjednoczoną europejską rodziną” w sytuacji kiedy w tej „ rodzinie” toczą się nieustające kłótnie, a „ojcowie” bez pardonu wysyłają oddziały policji do tłumienia protestów ulicznych w Paryżu, Barcelonie, Stuttgarcie, Monachium, Goeteborgu, Brukseli czy Berlinie?!

 DO PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO, PREMIERA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Żądamy powstrzymania się przez Pana i przez ministrów pańskiego rządu, w pierwszym rzędzie Pana ministra spraw zagranicznych, od ingerencji w wewnętrzną politykę suwerennego kraju sąsiedzkiego, Republiki Białoruś. Pana list z dnia 10 sierpnia 2020 r. do Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej i Ursuli van der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w sprawie wydarzeń na Białorusi uznajemy za naruszenie Pana obowiązków konstytucyjnych i akt sprzeczny z normami prawa międzynarodowego.

Na podstawie jakiej delegacji politycznej i czyich pełnomocnictw uważa się pan uprawniony dbać bardziej o prawa Białorusinów, niż o prawa Polaków?

Szczególnie w pana ustach wezwania do przestrzegania wolności i praw człowieka obciążone są wyjątkową hipokryzją, gdy bez wystarczających podstaw medycznych, opinii niezależnych ekspertów, łamiąc naturalne i podstawowe prawa do godności i wolności istoty ludzkiej oraz naruszając prawa gospodarcze polskich przedsiębiorców i rolników, z powodu rzekomej pandemii, wprowadza pan akty prawne sprzeczne z zasadami konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które w skutkach rujnują polska gospodarkę i budżety polskich rodzin w wymiarze pokoleniowym. A konsekwencje społeczne, oświatowe i kulturowe nieodpowiedzialnej polityki pańskiego rządu wymagać będą nadzyczajnej i kosztownej polityki resocjalizacji.

 DO DYSPONENTOW POLSKICH MEDIÓW I POLSKICH DZIENNIKARZY

 Ostatnie dwa dni dowiodły, że wszystkie tzw. media publiczne w Polsce, zarówno te rządowe, jak i rzekomo opozycyjne, poddane są tej samej zakulisowej i anonimowej kontroli i dyspozycji programowej. Skala kłamstwa, dezinformacji jaka wylewa się ze wszystkich stacji telewizyjnych, radiowych oraz platform internetowych, a dotycząca przebiegu wyborów na Białorusi oraz rzeczywistych przyczyn prób wywołania chaosu społeczno-politycznego u naszego wschodniego sąsiada, świadczą o tym, że media w Polsce to zgodny, amoralany i skorumpowany syndykat obłudy. Obiektywność i rzetelność polskich mediów publicznych jest całkowitą fikcją.

A zdecydowana większość dziennikarzy społeczno-politycznych w mediach publicznych nie ma nic wspólnego z najlepszymi tradycjami polskiego dziennikarstwa o tym profilu.

POLACY!

Pierwszy cel na drodze ku SUWERENNEJ POLSKI, to odzyskanie mediów przez Polaków, odebranie w nich władzy- kolaborantom obcych, antypolskich i antyludzkich interesów.

 w imieniu Prezydium Rady Krajowej

partii „Polska Patriotyczna”

Przewodniczący partii

Paweł Ziemiński

Łódź-Warszawa, 10 sierpnia 2020 roku